Fysisk aktivitet bør vere ein sentral del i behandlinga av kransåresjukdom

Erik Madssen. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes, NTNUAterosklerose, eller «åreforkalkning», i kransårer fører til angina pectoris, hjerteinfarkt og hjertesvikt, og er den hyppigaste dødsårsaken i den vestlige delen av verda. Fysisk inaktivitet er ein uavhengig risikofaktor for utvikling av kransåresjukdom, og fysisk aktive pasientar har bedre prognose enn inaktive pasientar. Sjølv om det er ein klar klinisk samanheng mellom fysisk aktivitet og hjertehelse, er det framleis usikkert kva som er årsaken til dette.

Les også: Hvordan unngå hjertesykdom?

Erik Madssen, lege og forskar ved CERG, har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt om fysisk trening hos pasientar med kransåresjukdom fører til tilbakegang av aterosklerose i kransåreveggen. Spesielt viktig var spørsmålet om trening kunne redusere andelen nekrotisk plakkjerne som er ein markør som auka risiko for framtidige hjerteinfarkt. Madssen og kollegaer undersøkte karveggen til 36 pasientar med angina pectoris eller hjerteinfarkt før og etter ein 12 veker lang treningsperiode. Pasientane trente intervalltrening eller moderat uthaldstrening tre dagar i veka, og vart fulgt opp med nye undersøkingar etter endt treningsperiode.

Les også: Kondisjon i ungdomsårene og blodåretykkelse – er det noen sammenheng?

Studiens hovedfunn var ein moderat reduksjon av nekrotisk plakkjerne og total plakkmengde i kransårene ved endt treningsperiode. Det var ingen skilnad mellom pasientar som trente med høg og moderat intensitet. Pasientar med angina pectoris hadde større reduksjon av nekrotisk plakkjerne enn pasientar som hadde hatt hjerteinfarkt. Studiens hovedfunn er publisert i American Journal of Cardiology og Medicine & Science in Sports & Exercise. Madssen sitt doktorgradsprosjekt støttar hypotensen om at fysisk trening kan påverke aterosklerose i kransårer direkte, og gir eit auka grunnlag for anbefale fysisk aktivtet som ein sentral del av behandlinga av kransåresjukdom.

Les også: Vin har god effekt på hjertet – men bare om du også trener

This entry was posted in Exercise by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s