Hvordan unngå hjertesykdom?

Ragnhild og Nathan løper langs NidelvenHvert 40. sekund dør en person i USA som følge av hjertesykdom. Hjertesykdom er den vanligste dødsårsaken i verden, og selv om forekomsten er synkende kan mye fortsatt gjøres for å redusere for tidlig død og sykdomsutbredelse. Trening er vist å være en svært effektiv måte å redusere risikofaktorene for sykdommen, men også hjertesykdom direkte. De tradisjonelle risikofaktorene for hjertesykdom er:

Fysisk inaktivitet. Mangel på mosjon og lav fysisk kapasitet er forbundet med mange former for hjertesykdom. I de nyeste studiene fra vår forskningsgruppe er lav fysisk kapasitet funnet å være den sterkeste markøren på for tidlig død, både av hjerte-karsykdommer og av alle årsaker.

RøykesluttDårlig kosthold. En diett som inneholder mye fett, salt, sukker og kolesterol kan bidra til utvikling av hjertesykdom.

Røyking. Nikotin trekker sammen blodårene, og karbonmonoksid kan skade blodårenes indre cellelag, noe som gjør dem mer utsatt for plakkdanning. Det er i tillegg påvist en mengde andre skadelige stoffer i tobakksrøyk. Hjerteinfarkt er langt mer vanlig hos røykere enn hos ikke-røykere.

Høyt kolesterol. Høye nivåer av kolesterol i blodet kan øke risikoen for dannelse av plakk og åreforkalkning.

Høyt blodtrykk. Ukontrollert høyt blodtrykk kan føre til hardere og fortykkede arterier, som innsnevrer området der blodet flyter. Høyt blodtrykk gir også risiko for fortykket hjertemuskel.

Fedme. Overvekt gir ofte forverring av de andre risikofaktorene.

Diabetes. Diabetes øker risikoen for hjertesykdom. Begge sykdommene deler mange av de samme risikofaktorene, som for eksempel fedme og høyt blodtrykk.

Stress. Langvarig stress kan skade blodårene dine og forverre andre risikofaktorer for hjertesykdom.

Dårlig hygiene. Å ikke regelmessig vaske hendene, samt å ikke etablere andre vaner som kan bidra til å forhindre virus- eller bakterieinfeksjoner kan sette deg i fare for hjerteinfeksjoner, spesielt hvis du allerede har en underliggende hjertesykdom. Dårlig tannhelse kan også bidra til hjertesykdom.

D-eldre1Alder. Aldring øker risikoen for dårligere blodårefunksjon og svekket eller fortykket hjertemuskel.

Kjønn. Menn har generelt større risiko for hjertesykdom, men kvinners risiko øker etter overgangsalderen.

Slektshistorie. En familiehistorie med hjertesykdom øker risikoen, spesielt hvis en forelder utviklet sykdom i tidlig alder (før 55 år for en mannlig slektning, som din bror eller far, og 65 for en kvinnelig slektning, som din mor eller søster).

Les også: God kondisjon reduserer risiko for hjerteflimmer

Livsstil-terapi

Generelt gis det følgende fire livsstils-råd for å unngå hjertesykdom:

  1. Spis sunt
  2. Ikke røyk
  3. Gå ned i vekt hvis du er overvektig eller fet
  4. Vær fysisk aktiv

Mosjon er spesielt effektivt

Som en livsstils-basert terapi er mosjon en svært effektiv medisin som påvirker mange av risikofaktorene nevnt over. En rekke studier, både prekliniske og kliniske, har i tillegg vist at trening forebygger av hjertesykdom. Ved koronar hjertesykdom, slag-rehabilitering, hjertesvikt, samt forebygging av diabetes, er trening vist å redusere dødelighetsrisiko på like linje med medisinering.

Les også: Hva mener vi med for tidlig død og dødelighetsrisiko?

Forsker ved CERG, Øivind RognmoDessverre viser det seg at trening fortsatt er en vanskelig medisin å distribuere ut til de som trenger det – de fleste gir nemlig ikke seg selv den mosjons-dosen de burde hatt. Sentralt i vårt arbeid fremover vil derfor være å utvikle individuelle risikoprofiler som kan være med på å skreddersy treningsopplegg basert på individuell risiko og behov. Vi vil også studere nye moderne metoder for å få folk til å bli fysisk aktive, og holde denne vanen ved like.

Les også: Trening som medisin – Australia er et foregangsland

Øivind Rognmo, forsker ved CERG

(Kilder: Mayo Clinic, American Heart Association, U.S. National Heart, Lung, and Blood Institute)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s