Månedsbrev Generasjon100 November 2017

Generasjon 100 i media

Dorthe og deltakerambassadør Stein Birger Halvorsen har igjen vært på radio under Frokostradio-sendinga til Viggo E. Valle på NRK P1+ 8.november. Han lurte på om trening kan forlenge livet. Intervjuet hører dere her.

Treninger i desember

Alle våre organiserte treninger fortsetter ut uke 51. Siste utetreninger på Dragvoll er 19. Desember. Siste spinning før jul er onsdag 20. desember. Siste utetrening i Granåsen er 21. desember. I Granåsen starter siste trening klokka 12.00 for begge treningsgruppene.

 

Ny instruktør på utetreningen i Granåsen framover

Martin Wohlwend som har vært instruktøren på utetreningene i Granåsen de siste årene har fått innvilget et utenlands opphold i Sveits i forbindelse med sin doktorgrad. I hans fravær kommer masterstudent Kristin Espolin Johnson og skal være instruktør. Hun kommer fra Elverum og er første års masterstudent i Fysiologi oppå Gløshaugen, NTNU. Hun har tidligere en bachelorgrad i biologi med fysiolog som retning og har også hatt idrettslære. Hun skal skrive sin masteroppgave med data fra Generasjon 100 neste år, og skal se på hva som påvirker og hjertekarhelse hos eldre. Kristin har drevet aktivt med svømming siden hun var liten, og sitter nå som nestleder i NTNUI svømming. Hun kommer også til å hjelpe til med 5-års testingen fra februar.

 

Pensjonistforbundet

Dorthe var på Stjørdal 30.November for å holde et innlegg om trening og aldring på Pensjonistkonferanse som pensjonistforbundet og pensjonistforeningen i Trøndelag arrangerte. Det var stor interesse for Generasjon 100, og det var morsomt å kunne vise film om hva vi holder på med i studien.

 

 

Advertisement
This entry was posted in Generasjon 100, På norsk and tagged , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s