3. des: 4×4 eller 1×4 intervaller?

Debatten omkring intervall trening versus moderat trening har pågått i lang tid. Og den vil nok fortsette i lang, lang tid. Men hva vet vi per dags dato om denne debatten? Jo vi vet at regelmessig trening bedrer maksimalt oksygenopptak og reduserer dødelighet, men påvirkningen av intensitet og volum er et spørsmål det fortsatt er uklarheter omkring.

Dagens råd til trening forsvarer et relativt høyt volum av moderat trening, men mer og mer forskning viser at trening av kort varighet og høy intensitet kan gi lik og i mange tilfeller bedre effekt når vi snakker om bedring av helse. Ved Cardiac Exercise Research Group i Trondheim utførte vi en studie der vi ønsket å se på effekten av tradisjonell intervalltrening (4×4, 90% av maksimal hjertefrekvens) versus intervalltrening med kortere varighet (1×4, 90% av maksimal hjertefrekvens). Vi inkluderte friske, utrente og overvektige menn i alderen 35-45 år, der de ble tilfeldig trukket ut til 4×4 eller 1×4, og treningsperioden varte i 10 uker med 3 økter i uka.

Ved endt treningsperiode så vi at 4×4 gruppa økte oksygenopptaket sitt med 13 %, mens 1×4 gruppa hadde en økning på 10 % (ikke statistiske forskjeller mellom gruppene). Videre så vi at reduksjon i risikofaktorer for hjerte og kar var lik over hele linja mellom gruppene, men trenden gikk imot at 4×4 hadde litt bedre endring i blodprofil når vi sammenliknet med 1×4, men heller ikke her var det statistiske gruppeforskjeller.

Resultatene fra denne studien foreslår at kort trening med høy intensitet 3 gang i uken kan være en tidseffektiv metode for å bedre helsen hos tidligere utrente men friske lett overvektige middelaldrende individer, spesielt ettersom motivasjon og følelsen av mestring er så viktig.

Skrevet av Arnt Erik Tjønna, Postdoktor ved CERG.


Spørsmål 3. des: Hvilken type trening bør du gjøre for å komme i gang hvis du er lett overvektig og utrent?
Send inn svar her, og vinn en drømmedag hos CERG!

This entry was posted in 4x4, Exercise, Fitness, Julekalender 2011, På norsk, Public health, Research by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

1 thought on “3. des: 4×4 eller 1×4 intervaller?

  1. Thanks for the helpful content in your weblog
    on 3. des: 44 eller 14 intervaller? | Cardiac Exercise Research Group.
    .
    Regards

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s