Ny makspulskalkulator!

I dag lanserte vi offisielt en hjertefrekvenskalkulator på nettsiden vår, så folk lett kan finne et riktigere estimat på sin makspuls. Med data fra over 3000 personer har vi beregnet en ny formel for sammenhengen mellom alder og hjertefrekvens. Den nye formelen er 211 – 0,64 ∙ alder, og gir en riktigere makspuls – spesielt hos eldre – samt reduserer risikoen for at hjerte-karsykdom forblir uoppdaget på tross av medisinsk testing.

På tide å pensjonere “200-alder”-formelen
Det er velkjent at den maksimale hjertefrekvensen reduseres med alderen. Hvis man ikke har mulighet til å måle makspuls direkte har formelen «220 – alder» i mange år vært foretrukket. Formelen er trykket på utallige tredemøller verden rundt og brukes hyppig av mosjonister, men finnes også i klinisk praksis ved utredning av pasienter for hjerte-karsykdom.

Derimot er opprinnelsen til denne formelen vanskelig å spore, og forskerne som blir tilegnet å ha framsatt formelen vedkjenner seg den ikke. I følge historien skal den ha blitt til på en flytur hvor to forskere diskuterte reduksjonen i maksimal hjertefrekvens med økende alder og deretter trakk en rett linje gjennom et tilfeldig utvalg datapunkter fra et fåtall personer.

HUNT-formel basert på et stort forsøksmateriale
Mange ulike – og trolig mer nøyaktige – formler har blitt foreslått i årenes løp, men få baserer seg på et stort antall personer. I Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) ble i overkant av 5000 friske voksne personer testet til utmattelse på tredemølle for å måle det maksimale oksygenopptaket.

Sammenhengen mellom alder og maksimal hjertefrekvens ble analysert hos 3320 personer som tilfredsstilte kriteriene for oppnådd maksimal hjertefrekvens, og vi fant at en bedre formel for beregning av makspuls var 211- 0,64 ∙ alder. Formelen gir et sikrere estimat av maksimal hjertefrekvens med en feilmargin på ca. 11 hjerteslag per minutt.

Ny formel bedre for helsen
Det er viktig for mosjonister å kunne beregne en nøyaktig maksimal hjertefrekvens for å oppnå best kvalitet på egen trening. Men minst like viktig er mest mulig nøyaktig prediksjon under utredning av pasienter med mistanke om hjertesykdom. Det er spesielt viktig å ikke undervurdere maksimal hjertefrekvens – som de fleste tidligere formler gjør – fordi belastningstester med EKG ofte blir avsluttet allerede ved 85% av forventet maksimal hjertefrekvens. Hos mange middelaldrende og eldre vil 85% av 220-alder kun være en moderat belastning, dermed kan man risikere at  mange ikke blir diagnostisert siden man må opp på relativt høy belastning for å oppdage symptomer på redusert blodtilførsel til hjertet.

Skrevet av Bjarne Nes og Trine Karlsen, henholdsvis Stipendiat og Post Doktor ved CERG. Les mer om forskningen som førte til den nye formelen.

Advertisement
This entry was posted in Cardiovascular disease, Fitness, HUNT, På norsk, Public health, Research by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s