Fysisk aktivitet som medisin mot depresjon?

Visste du at hver femte person i løpet av sitt liv sannsynligvis vil oppleve en depresjon?

I følge Verdens helseorganisasjon rangerer depresjon på en fjerdeplass over de ti lidelser i verden som medfører størst tap av livskvalitet og leveår. I følge Norske myndigheter er depresjon lidelsen etter koronar hjertesykdom der forebygging trolig vil ha størst effekt på folkehelsen.

Å følge myndighetenes anbefaling om regelmessig moderat fysisk aktivitet i til sammen minimum 30 minutter hver dag, eller i gjennomsnitt 3,5 timer i løpet av en uke anslås som tilstrekkelig i forebyggingen av depresjoner. Moderat fysisk aktivitet defineres som aktivitet som krever tre til seks ganger så mye energi som energibehovet i hvile. Sagt med andre ord, du må få økt puls og bli litt svett.

Men hva vet vi om doseringen av fysisk aktivitet for personer som allerede sliter med en depresjon?

I 2009 utførte Mead og medarbeidere en metaanalyse fra 28 effektstudier av voksne med diagnostisert depresjon. Forfatterne konkluderte med at fysisk aktivitet hadde en klar effekt på reduksjon av depressive symptomer, men at det på grunn av metodiske utfordringer ikke var mulig å si noe sikkert om doseringen.  Dosering vil si hvilken type fysisk aktivitet som har best effekt, nødvendig intensitetsnivå, hyppighet og hvor lang periode treningen bør strekke seg over.

Det vakte derfor stor oppsikt da det anerkjente tidsskriftet British Medical Journal tidligere denne måneden publiserte en britisk studie der Chalder og medarbeidere konkluderte med at fysisk aktivitet som behandling for depresjon ikke viste seg å ha effekt sammenlignet med vanlig behandling.

Kritikken av studien har imidlertid ikke latt vente på seg.  I hovedsak retter argumentene seg mot selve intervensjonen som besto av en motiverende samtale med rådgivning om anbefalt fysisk aktivitet ved studiestart. Denne ble fulgt opp med et par telefonsamtaler og ett møte i løpet av studietiden på 8 måneder. Fysisk aktivitet ble i tillegg målt ved selvrapportering. Studien har dermed ikke grunnlag til å dokumentere en dose-respons effekt av fysisk aktivitet i behandlingen av depresjon.

Faktum er at vi i dag har for liten kunnskap om doseringen av fysisk aktivitet som behandling av depresjon. I tillegg har vi behov for kunnskap om effekten av fysisk aktivitet blant dem som i tillegg til depresjon også lever med en kronisk lidelse, som for eksempel koronar hjertesykdom.

Ettersom mesteparten av forskningen bygger på studier av yrkesaktive etterlyses det kunnskap om effekten av ulike former for fysisk aktivitet og depresjon hos den eldre delen av befolkningen.

Det vi likevel vet er at en halv times gange i raskt tempo hver dag har positiv betydning for den mentale helsa uansett alder. Dersom du ikke trener regelmessig og anbefalingen over skulle høres uoverkommelig ut, er det beste alternativet å starte med det du klarer. Tiden kan heller økes etter hvert som formen blir bedre. God tur!

Skrevet av Linda Ernstsen, Post doktor ved CERG.

This entry was posted in Exercise, På norsk, Public health, Research, Sprek by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s