1 av 3 har høyt blodtrykk sier WHO

Forrige uke kom Verdens Helseorganisasjon (WHO) sin helserapport for 2012, og denne viser at 1 av 3 voksne har høyt blodtrykk, en tilstand som fører til omtrent halvparten av alle verdens dødsfall fra slag og hjerteproblemer. Rapporten viser også at 1 av 10 har diabetes, og antall overvektige var det dobbelte i 2008 sammenlignet med 1980 i alle verdensdeler. I dag fører ikke-smittsomme sykdommer til to tredjedeler av verdens dødsfall, og derfor arbeider WHO med et globalt rammeverk for å overse, forebygge og behandle disse sykdommene.

For første gang tar den årlige helserapporten med informasjon om prosentandeler av menn og kvinner med høyt blodtrykk og forhøyet blodsukkernivå fra 194 land. Blant annet viser tallene at forbedret diagnostisering og behandling har redusert antall dødsfall fra hjerte-karsykdom i høyinntektsland. Likevel er organisasjonen bekymret for innbyggerne i de landene som ikke har satt i gang forebyggende tiltak, og hvor folk flest ikke vet at disse tilstandene knyttes til høy risiko for sykdom eller død fra hjerte-karsykdom.

«Denne rapporten tilføyer ytterligere bevis for at tilstandene som fører til hjertesykdom og andre kroniske sykdommer øker dramatisk, spesielt i land med lav eller gjennomsnittlig inntekt,» sier Dr. Margaret Chan, generaldirektør for WHO. «I noen afrikanske land har så mange som halvparten av den voksne befolkningen høyt blodtrykk,» forklarer Chan, og understreker at WHO ønsker å synliggjøre den økende forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer i verden.

På verdensbasis har 10 % av alle voksne et forhøyet blodsukkernivå, men på noen Stillehavsøyer er tallene er oppe i en tredjedel av befolkningen. WHO poengterer at ubehandlet diabetes fører til hjerte-karsykdom, blindhet og nyresvikt, og ettersom sykdommen kan forebygges er det all grunn til å gripe inn både på nasjonale og globale plan.

Den tredje store bekymringsmeldingen i rapporten er den økende forekomsten av overvekt, og direktøren for Helsestatistikk og informasjonssystemer ved WHO, Ties Boerma forteller at en halv milliard mennesker (12 % av verdens befolkning) i dag faller i kategorien fedme. Forekomsten av overvekt er i høyest i Nord- og Sør-Amerika (26 % av voksne) og lavest i Sørøst-Asia (3 % av voksne). Flere kvinner enn menn er fete, og de har dermed høyere risiko for å utvikle diabetes, hjertesykdom og kreft.

Det er viktig at forebyggende arbeid også foregår nasjonalt og på individnivå. Livsstilsendringer kan ha svært stor effekt for enkeltpersoner. For eksempel er det enkelt og billig å redusere risikoen for sykdom eller død fra hjerte-karsykdom ved å spise mindre salt. Forskning viser også at de som jogger lever lenger, så et annet enkelt grep er å finne frem treningsskoene og ta turen ut i finværet.

Retningslinjene utgitt av det engelske helseinstituttet NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) i 2010 viser at intervensjoner på samfunnsnivå både kan ha stor effekt, være raske og spare samfunnet penger uten å være veldig kompliserte. Det mest utfordrende som gjenstår er da den politiske viljen. Men med slike tall fra WHO blir det enda vanskeligere å forsvare status quo.

Skrevet av Gustavo da Silva (Postdoktor) og Hanna Sofie Ellingsen, begge ansatt ved CERG.
Dette innlegget ble også publisert på Adresseavisens Sprek-sider.

This entry was posted in Cardiovascular disease, Diet, Exercise, Lifestyle, Obesity, På norsk, Public health, Research, Sprek by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s