CERG-forskar i Stjerneprogram

– Å vere ein del av stjerneprogrammet er for meg en viktig bekreftelse på at det arbeidet eg driv med blir verdsatt av NTNU, seier forskar ved CERG, Morten Høydal.

 Stjerneforskerne ved NTNU. NTNU’s Outstanding Academic Fellows. June 2014. Front row/Nedre rekke f.v.: Terje Andreas Eikmo; Päivi Lujala; Tora Bonnevie; prorektor for forskning/prorector for research Kari Melby; Pål Sætrom; Ingvild Bjellmo Johnsen; Espen Storli; Terje Lohndal; Jianying He. Back row/Bakre rekke f.v.: Jacob Linder; Mats Ehrnstrøm; Morten Høydal; Veerle Jaspers; Carlos Alberto Dorao; rektor/rector Gunnar Bovim; Lasse Løvstakken; Bjørn Olav Åsvold; Erik Folven; Sverre Magnus Selbach. Foto: Terje Trobe, Trondheim/NTNU Komm.avd.

Stjerneforskerne ved NTNU. Nedre rekke f.v.: Terje Andreas Eikmo; Päivi Lujala; Tora Bonnevie; prorektor for forskning/prorector for research Kari Melby; Pål Sætrom; Ingvild Bjellmo Johnsen; Espen Storli; Terje Lohndal; Jianying He. Bakre rekke f.v.: Jacob Linder; Mats Ehrnstrøm; Morten Høydal; Veerle Jaspers; Carlos Alberto Dorao; rektor/rector Gunnar Bovim; Lasse Løvstakken; Bjørn Olav Åsvold; Erik Folven; Sverre Magnus Selbach. Foto: Terje Trobe, Trondheim/NTNU Komm.avd.

Han er handplukka som ein av 17 forskarar ved NTNU til å delta i “Stjerneprogrammet”. Målet med programmet er å hjelpe duktige forskarar opp på øvste nivå.

Les kva rektor Gunnar Bovim skriv om stjerneprogrammet i sin blogg: Dette er våre stjerneforskere

– Det er eit prestisjefullt program med mykje ansvar for utvikling og framdrift i forskinga. Eg synest dette er ei spennande og stimulerande utfordring. Eg ser heilt klart på det som ein ære å bli invitert av NTNU til å vere med på denne satsinga, sier Høydal.

Han har forventningar til at det blir lagt godt til rette for at måla om at forskarane skal etablere seg internasjonalt og at det skal satsas på finansiering frå EU blir nådd.

Høydal ser også fram til å samarbeide med dei andre deltakerane i stjerneprogrammet.

CERG-forsker Morten Høydal er plukket ut til å delta i NTNUs Stjerneprogram. Foto: Terje Trobe– Dette er ein svært ressurssterk samling av forskerar. Sjølv om det er ei samling av forskerar frå veldig forskjellige fagfelt, så har eg stor tru på at dette vil være ein arena der ein kan møtast og diskutere forsking med ein litt annan innfallsvinkel en det ein er vand med i det daglige. Eg trur at me har veldig mykje å lære av kvarandre på tvers av fagdisiplinane. Samhandling med Olympiatoppen trur eg og vil kunne gi oss ytterligare stimuli i forhold til å reflektere rundt det me arbeider med frå endå fleire vinklar. Spesielt vil denne koplinga vere spennande  i forhold til prestasjonsutvikling innanfor forsking, seier han.

Andrea Hegdahl Tiltnes, kommunikasjonsansvarlig ved CERG

This entry was posted in Exercise, Forskning, Media, På norsk and tagged , , , by CERG. Bookmark the permalink.

About CERG

The Cardiac Exercise Research Group (CERG) at the Norwegian University of Science and Technology (NTNU) seeks to identify the key mechanisms underlying the beneficial effects of physical on cardiac health in the context of disease prevention and treatment. Named the K.G. Jebsen Center for Exercise in Medicine under Professor Ulrik Wisløff's leadership in 2011, CERG uses both top-down and bottom-up approaches to combat lifestyle-related disease.

2 thoughts on “CERG-forskar i Stjerneprogram

 1. Kjære CERG,

  As a fan of your mission, news and blog, I am writing to ask that you make changes in the code of your website header information such that a Google browser will autodetect Norwegian as the main language being used – and automatically offer to translate the page. As is, since you or your WordPress code makes the title of your site appear in English – along with the “About Cerg” section at the bottom – for browser settings like mine, this leads Google browser to assume that the whole page/site is English.

  Så vær så snill å tilgi meg for min dårlige norske leseferdigheter .. I would like to understand more of the technical and science information (and good fun while exercising!). I hope that modifying your site code would be helpful not only to me but to others around the world.

  Ha det bra og mange takk!

  Timothy Olsen, Madison, WI USA

  • Dear Timothy,

   nice to hear that you like our work and our blog, and thank you for useful feedback. I will look into this as soon as possible.

   Wish you a nice and active summer!

   Andrea Hegdahl Tiltnes, Communication Advicor at CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s