Intervalltrening reduserte hjerteflimmer

Vegard Malmo. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes / NTNU“Tid i atrieflimmer og symptomer på sykdommen ble redusert, og kondisjonen, hjertefunksjon, lipid nivåer og livskvalitet ble forbedret hos pasientene som gjennomførte høyintensitets intervalltrening”, sier stipendiat ved CERG og lege ved St. Olavs Hospital Vegard Malmo.

Han er førsteforfatter av artikkelen “Aerobic Interval Training Reduces the Burden of Atrial Fibrillation in the Short Term” som nylig ble publisert i tidsskriftet Circulation. I denne studien ble 51 personer med ikke-permanent atrieflimmer (AF) tilfeldig utvalgt til enten å gjennomføre høyintensitet intervalltrening (4 x 4 minutters intervaller på 85-95 prosent av maksimal hjertefrekvens) tre ganger i uken i 12 uker eller en kontrollgruppe som skulle fortsette sine daværende treningsvaner. Hvor mye flimmer deltakerne opplevde ble overvåket kontinuerlig. I tillegg til hjertefunksjon, ble  arbeidskapasitet, lipidnivå, livskvalitet og AF-symptomer vurdert.

“Før var det en utbredt oppfatning at hjerteflim­me­r var noe som bare ville bli verre med tida. Denne studien underbyg­ge­r lignende undersøkelse­r som viser det motsatte, at trening er gunstig for denne pasientg­ruppe­n, og for noen kan ha veldig god effekt”, sier lege og stipendiat Vegard Malmo til Adresseavisen i et intervju om studien.

Trening ga betydelige forbedringer sammenlignet med kontrollgruppen. 16 personer i kontrollgruppen hadde økt tid med flimmer i løpet av perioden i motsetning til bare tre personer i treningsgruppen. Økningen var også større hos kontrollgruppen.

Fem personer i kontrollgruppen og ti personer i treningsgruppen reduserte tiden i flimmer i løpet av de 12 ukene, og de med størst endring var i treningsgruppen. I tillegg ble symptomene på AF redusert, og arbeidskapasiteten, hjertefunksjon, lipidnivåer og livskvalitet ble forbedret i treningsgruppen.

“Våre resultater tyder på intervalltrening med høy intensitet reduserer byrden av atrieflimmer, og tyder på at livsstilsendringer, inkludert trening, bør stå sentralt i behandling og forebygging av hjerteflimmer”, sier Malmo til Unikard.

Flere andre medier har også omtalt studien:

Vegard Malmo, stipendiat ved CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s