Trening og forkammerflimmer

Håvard DalenMange har de siste årene fulgt med i kappløpet om de fargerike trøyene i Tour de France. Rytterne leverer imponerende prestasjoner oppover lange og bratte fjell. Selv har jeg også syklet to ritt, dog med vesentlig mindre imponerende prestasjoner. Likevel hadde jeg ved begge rittene glede av å sykle med venner og bekjente, og felles for begge rittene var at jeg syklet med personer jeg også hadde hatt med å gjøre som hjertelege (kardiolog). Begge hadde det siste året fått atrieflimmer (forkammerflimmer), som er en hjerterytmeforstyrrelse som kan ramme både unge og eldre, ellers hjertefriske og hjertesyke. Atrieflimmer er den hyppigste forekommende hjerterytmeforstyrrelsen og årsak til mange sykehusinnleggelser både i Norge og i verden for øvrig. Vi vet blant annet fra «Birkebeinerstudiene» at personer som driver utholdenhetsidrett noe oftere får atrieflimmer. Hyggelig var det at begge de to nevnte sykkelrytterene gjennomførte rittene med stil, og nådde målene de hadde for konkurransene. For de fleste pasientene som får atrieflimmer kommer anfallene hyppigere og hyppigere før det til sist er tilstede hele tiden.

Les også: Intervalltrening reduserte hjerteflimmer

I vinter publiserte Vegar Malmo og andre kollegaer fra CERG og St. Olavs Hospital en artikkel i det prestisjetunge hjertemedisinske tidsskriftet Circulation. 51 pasienter med episodisk opptredende atrieflimmer ble trukket til intervalltrening (4 x 4 minutter med pulsfrekvens 85-95 prosent av maksimalt tre ganger i uken i 12 uker) eller kontrollgruppe som fortsatte som før. Alle studiedeltakerene fikk operert inn en brikke under huden foran på brystet som kunne registrere alle tilfeller av atrieflimmer i hele studieperioden. Pasientene som trente bedret sin utholdenhet, livskvalitet, lipidprofil og hjertefunksjon (målt ved ultralyd). I tillegg fant man at trening forebygde tilbakefall av atrieflimmer. Pasientene i kontrollgruppen fikk mer atrieflimmer, og totalt økte andelen av tid de hadde hjerterytmeforstyrrelsen fra 10,4-14,6 prosent, mens de som trente hadde mindre atrieflimmer etter trening med atrieflimmer 4,8 prosent av tiden etter trening mot 8,1prosent av tiden før studiestart.

Dette gir inspirasjon og grunnlag for nye studier for hvordan trening kan brukes som medisin hos pasienter med hjerterytmeforstyrrelser. Nye studier er allerede planlagt og forhåpentligvis vil vi få fram ny kunnskap i årene som kommer, til nytte for både pasienter og helsevesen.

Håvard Dalen, førsteamanuensis ved CERG

Referanse:

Malmo V, Nes BM, Amundsen BH, Tjonna AE, Stoylen A, Rossvoll O, Wisloff U, Loennechen JP. Aerobic Interval Training Reduces the Burden of Atrial Fibrillation in the Short Term: A Randomized Trial. Circulation. 2016; 133:466-73.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s