“Trenings snacks” før måltider reduserer blodsukkertopper

Korte økter med høy intensitetstrening før frokost, lunsj og middag bidrar til å kontrollere blodsukkernivået hos personer med insulinresistens mer effektivt enn én 30 minutter lang treningsøkt med moderat intensitet ifølge en studie som nylig ble publisert i Diabetologia (Journal of European Association for Study of Diabetes)1 . Forskerne har funnet ut at disse “trenings snacks”-øktene før måltider reduserer blodsukkertoppene etter måltider.

Insulinresistens betyr at kroppen ikke kan bruke insulinet effektivt, forårsaker høyt blodsukker. Personer med insulinresistens er i faresonen for å utvikle diabetes type 2. Finn mer informasjon om diabetes diabetes.no.
Ni menn og to kvinner (gjennomsnittsalder 48) med insulinresistens ble inkludert i studien. Studien ble gjennomført som en overkrysningsstudie, noe som betyr at hver deltaker fungerer som sin egen kontroll, og spørsmål kan besvares med et lite antall deltakere.
Deltakerne gjennomførte tre separate en-dagers øvelser i randomisert rekkefølge:

  1. Kontinuerlig trening – gange i motbakke med moderat intensitet (60% av maksimal hjertefrekvens) i 30 minutter før middag
  2. “Trenings snacks”6×1 minutts intervaller med intensiv gange i motbakke (90% av maksimal hjertefrekvens) gjennomført 30 minutter før frokost, lunsj og middag (med ett minutt langsom gange etter hvert intervall)
  3. Kombinerttrening snacks” 6×1 min intervaller hvor treningsformen veksler mellom gange i motbakke og styrketrening 30 min før frokost, lunsj og middag (med ett minutt langsom gange etter hvert intervall)

Les også: Litt bedre enn ingenting – trening for travle diabetikere

Diabetes (Illustrasjonsfoto: iStock)Forfatterne rapporterte at “trenings snacking” før måltider førte til en 12 prosent reduksjon i gjennomsnittlig blodsukkernivå etter  måltidene, mens 30 min med moderat intensitet trening ikke ga noen bedret blodsukkerkontroll.

Det er godt etablert at trening med høy intensitet er mer effektiv enn med moderat intensitet for å forbedre markører for kondisjon. Arnt Erik Tjønna fra CERG og samarbeidspartnere2 har tidligere vist overlegen forbedring i insulinsensitivitet etter program med intensiv trening. Den aktuelle studien viser at både timing og intensitet på trening bør vurderes for personer med insulinresistens for å optimalisere kontroll over blodsukkeret. Å redusere blodsukkertoppene etter måltider med “trenings snacks” kan være viktig for å redusere risikoen

for å utvikle diabetes.

Denne type treningsregime er tidseffektivt, morsomt og bra for helsen din Hvorfor ikke gi det et forsøk!

Anne Berit Johnsen, researcher at CERG

 
  1. Francois ME, Baldi JC, Manning PJ, Lucas SJ, Hawley JA, Williams MJ and Cotter JD. ‘Exercise snacks’ before meals: a novel strategy to improve glycaemic control in individuals with insulin resistance. Diabetologia. 2014;57:1437-45.
  2. Tjonna AE, Lee SJ, Rognmo O, Stolen TO, Bye A, Haram PM, Loennechen JP, Al-Share QY, Skogvoll E, Slordahl SA, Kemi OJ, Najjar SM and Wisloff U. Aerobic interval training versus continuous moderate exercise as a treatment for the metabolic syndrome: a pilot study. Circulation. 2008;118:346-54.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s