Dårlig likestilt hjertehelse

Forsker ved CERG Trine KarlsenSelv om det er flere kvinner enn menn som dør av hjertesykdom, er utvikling og behandling av de vanligste hjertesykdommene mindre undersøkt hos kvinnelige pasienter, sammenlignet med hos menn. Kvinner har ofte andre sykdomssymptomer, og kan reagere ulikt på medisiner og behandling sammenlignet med menn. Bare rundt 30 prosent av studiene av ny behandlingen av hjertesykdom inkluderer kvinnelige pasienter, noe som kan resultere i at kvinner med hjertesykdom gis feil diagnose eller ikke behandles riktig. I tillegg er det mange kvinner som tror hjertesykdom kun rammer menn, ikke kan identifisere vanlige sykdomstegn hos seg selv, og ikke vet når de bør oppsøke lege.

Les også: Overvekt i ungdomstida fører til hjertedød i voksen alder

I dag har mange kvinner med hjertesykdom dårligere prognose, og de mottar i mindre grad riktig behandling etter dagens retningslinjer sammenlignet med menn. For eksempel, er det svært få kvinner som deltar på hjerterehabilitering etter et hjerteinfarkt. Hjerterehabilitering er en medisinsk behandling som er vist å forlenge livet, gi god livskvalitet og redusere risikoen for å bli lagt in på sykehus igjen. Per i dag vet vi ikke hvorfor få kvinner deltar i denne behandlingen, men vi antar det er en kombinasjon av ulike faktorer, inkludert høy alder når man blir syk. Kvinner er i snitt 7-10 år eldre enn menn når de får hjertesykdom.

Les også: Trening er effektiv medisin – Vi åpnet Nasjonal kompetansetjeneste

Trening generasjon 100Det er heldigvis økt fokus på kvinners hjertehelse og behandling igjennom de Europeiske og Amerikanske hjerteorganisasjonene, for eksempel gjennom kampanjen ”Go Red for women”. I Norge har vi også flere hjerteleger som jobber aktivt i mange år med å sette søkelys på kvinners hjertehelse. Flere organisasjoner som finansierer medisinsk forskning (blant annet i EUs Horizon2020 program), har økt fokus på bedre kjønnsbalanse for å sikre at kvinner og menn blir studert i lik grad innenfor forskningsprosjekter, samt at både kvinner og menn arbeider som forskere.

Les også: Hvorfor overlever de sprekeste?

CERG er en forskergruppe med stor fokus på likestilling, og vår sjef, Ulrik Wisløff ble i 2015 tildelt NTNU sin likestillingspris for å ha etablert er likestilt forskergruppe ved NTNU. En naturlig fortsettelse av dette arbeidet er økt forskningsfokus på kvinners helse. Vi ønsker derfor å bidra til å utvikle bedre diagnostikk, forebygging og behandling av hjertesykdom hos kvinner, og vil studere dette inngående gjennom flere kliniske studier og i HUNT4-undersøkelsen som starter i 2017. Kvinner lever som kjent lengre enn menn, og siden mange lever med hjertesykdom, er det viktig å forbedre og tilby god behandling tilpasset den enkelte pasient. Ved økt forskningsfokus på kvinners hjertehelse forventer vi å kunne bidra til at kvinner kan leve lenger, med bedre helse og livskvalitet.

Trine Karlsen, forsker ved CERG

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s