Trening under svangerskapet: de fleste kvinner kan gjøre mer enn de tror!

I likhet med tidlig i småbarnsperioden, er graviditeten en periode karakterisert av et hav av motstridende råd fra, både fra familie og venner, men også helsepersonell og media. Råd angående fysisk aktivitet kan være spesielt forvirrende. Continue reading

Exercise in pregnancy: most women can do more than they think!

Similar to early parenting, pregnancy is a period characterized by an ocean of contradicting advice from family, friends, as well as health professionals and media.
Particularly confusing is the information regarding physical activity. Continue reading

Tabata hit at CERG

Tabata training is a very popular high intensity training protocol consisting of 20 seconds of all out effort, followed up by 10 second rest for a total of 4 minutes.  Tabata training shares the name with it’s inventor, Dr. Izumi Tabata, whom we had the pleasure of hosting at CERG today.

From left: Silvana Bucher sandbakk, Ulrik Wisløff, Izumi Tabata and Øivind Rognmo

The concept of Tabata training was first entertained in 1984 in Norway, where Dr. Tabata was studying physiology along with Mr. Irisawa, a coach of the Japanese speed skating team.  The Tabata training protocol was first invented by Mr. Irisawa and was subsequently tested in the lab and established by Dr. Tabata. This protocol has been shown to deliver impressive improvements in fitness.

Tabata training is very simple to implement.  One can do it with a single movement (such as burpies), varying movements, or while running on a treadmill or cycling. Whichever way one chooses to exercise, the Tabata workout provides an effective full body anaerobic and anaerobic workout.  However, the Tabata-style workouts are very intense and their appropriateness should be assessed on individual basis.

Nina Zisko, Researcher at CERG

World Health Day: Depression-Let’s talk exercise!

This year the topic for the World Health Day  is depression. World Health Day is arranged by the World Health Organization (WHO) every year and this year the goal is to increase  and to lower the threshold for people to talk about it. Depression is characterized by both physical symptoms like pain and fatigue, and psychological symptoms like persistent sad mood and loss of interest in doing tasks one normally enjoys, which leads to decreased ability to perform everyday tasks. Other depressive symptoms are loss of energy, change in appetite and sleep patterns, anxiety, reduced concentration, feelings of being worthless and suicidal thoughts. Depression affects men and women of all ages and nationalities. Adolescents and young adults, women of childbearing age (particularly following childbirth) and adults over 60 years of age are of particular interest in this year’s WHO campaign. Depression is one of the most common mental health diseases in Norway, and it is estimated that 20% of the Norwegian population will experience a depressive episode during life.

Although there is increasing emphasis on mental health today, less than half of those suffering from depression seek treatment. Lack of resources and/or medical personnel, and stigma associated with mental disorders are the most common reasons why depressed individuals do not seek help. There are several methods of prevention and treatment for depression. The most common treatments in Norway today are psychological counselling and antidepressants. The latter treatment is often associated with unfortunate side effects and efforts to find more suitable non-drug methods of treatment and prevention have intensified. Accumulating evidence indicates that regular physical activity can contribute to improve one’s self-esteem and increase positive social interaction, which in turn can prevent future depressive episodes and treat current depression. Last year, two interesting articles were published underlining the importance of exercise and fitness as essential and effective strategies for preventing and treating depression. They found a meaningful link between depression, exercise, and fitness. It has also been shown that those who are physically active are at lower risk of developing depression after having experienced a heart attack, when compared to the physically inactive who have experienced the same.

There is a reason why the WHO has named this year’s World Health Day “Depression – Let’s talk” day. It is crucial that mental illness be taken seriously, and to make room for openly talking about depression, on a par with physical illness. This will contribute to more people getting treatment and being able to function normally in their everyday lives.

Ekaterina Zotcheva and Trude Carlsen

Verdens helsedag: depresjon – La oss snakke om trening!

I dag feires Verdens helsedag og årets tema er depresjon. Verdens helsedag arrangeres hvert år for å markere grunnleggelsen av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Målet med dagen i dag er å øke oppmerksomheten rundt, samt senke terskelen for å snakke om depresjon. Depresjon er en sykdom som kjennetegnes av både fysiske symptomer, som smerte og utmattelse, og av psykiske symptomer som vedvarende nedstemthet og tap av interesse for aktiviteter en til vanlig gleder seg over, som medfører nedsatt evne til å utføre dagligdagse oppgaver. Andre kjennetegn ved depresjon er f.eks. tap av energi, endring i appetitt og søvnmønster, angst, nedsatt konsentrasjon, rastløshet, en følelse av å være verdiløs, og tanker om selvskading eller selvmord. Depresjon påvirker både kvinner og menn, i alle aldre og nasjonaliteter. Særlig ungdommer og unge voksne, kvinner i fruktbar alder, og eldre (60+) er utsatt. Depresjon er en av de vanligste typene psykiske lidelser i Norge, og det er antatt at omtrent hver femte nordmann vil rammes av depresjon i løpet av livet. Continue reading

Månedsbrev Generasjon 100 Mars 2017

Disputas

Dr. Nina Ziscko disputerte 8.mars og er dermed ferdig med sin doktorgrad! Dette er den andre doktorgradsavhandlinger som bruker data fra Generasjon 100. Du kan høre henne fortelle om det hun har skrevet og lese mer her.

Gratulerer så mye til Nina!

HUNT seminar

Fredag 17. mars var flere av oss som jobber med Generasjon 100 på seminar ved HUNT forskningssenter på Levanger. Temaet for dagen var forskning på eldrehelse og en av hoveddelene var presentasjon av den fjerde runden av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4). Det som er nytt i denne runden av HUNT er en storsatsning på de over 70 år, og det er tydelig at forskning på eldrehelse blir mer og mer viktig. Flere eksperter på ulike fagområder presenterte hvilke undersøkelser som skal gjøres og hva de håper å få ut av forskningen på aldersgruppen 70+. Det var artig og inspirerende for oss å se at mange av undersøkelsene som skal gjøres er de samme som vi allerede holder på med i Generasjon 100!

Generasjon100 på NRK

NRK har laget en ny dokumentarserie som heter “Evig ung”, der blant annet Generasjon 100 var med i episoden som gikk 30. mars. Serien går på torsdager klokka 19:45 og ligger også ute på nett på NRK sine sider.

Påskeferie

I stille uke i påska, 11.-13. april, er det ingen organiserte treninger, men vi starter opp som vanlig første uka etter påske igjen og holder på fram til sommeren.

Reisebrev

Hei Trondheim
Lite nytt å rapportere fra Sydney. Her jobbes det med oppstart av nytt prosjekt, søknader og artikkelskriving. Tiden flyr av gårde, og vi begynner å se slutten på vårt utenlandseventyr. Vi har noe nytt og spennende på gang når det gjelder Generasjon 100… Følg med!

Med ønske om en god og aktiv påske, hilsen fra Dorthe