Spising og trening: 5 tips for å få det beste ut av dine treningsøkter

Pasta. Foto: iStockÅ vite når og hva du spiser kan gjøre en forskjell i treningsarbeidet ditt. For å få maksimalt utbytte har den verdenskjente Mayo-klinikken i USA satt opp noen enkle knep for hvordan du kan kombinere matinntaket og treningene dine. Her er et lite sammendrag.

  1. Spis en sunn frokost

Hvis du trener om morgenen, stå opp tidlig nok til å fullføre frokost minst en time før treningen starter. Mesteparten av den energien du fikk fra kveldsmaten er brukt opp neste morgen, og blodsukkeret kan være lavt. Hvis du ikke spiser, kan du føle deg slapp og trøtt når du trener. Hvis du har tenkt å trene innen en time etter frokost, spis en lett frokost, helst med karbohydrater eller drikk noe for å øke blodsukkeret. Gode frokostalternativer kan inkludere: Frokostblanding med helkorn brød, lettmelk, juice, bananer, yoghurt. Og husk, hvis du normalt drikker kaffe om morgenen, er en kopp før treningen sannsynligvis ok. Merk også at når du prøver mat eller drikke for første gang før en treningsøkt, kan du risikere urolig mage.

Continue reading

Trente fordi hun ville se ut som Dasy Duke i bikini – men nå har Fiona Gunn funnet en helt annnen motivasjon for trening

10856841_10152975401287498_5758103577617328176_o“Jeg pleide å trene fordi jeg ville å se ut som Daisy Duke (Fra 80-talls TV-programmet “Dukes of Hazard“) når hun hadde på seg sin røde bikini. Det var alltid en unnskyldning for hvorfor det ikke skjedde. Ved å se meg rundt og se hvordan inaktivitet kan begrense livet etterhvert som vi blir eldre, ser jeg at det er langt mer alvorlige utfall av inaktivitet enn å se tjukk ut i bikini. Nå trener jeg fordi jeg ønsker å være i stand til å leve livet fullt ut for resten av mitt liv, uten å angre på jeg ikke behandlet kroppen min godt nok når jeg hadde mulighet til det.
Fiona Gunn, vinner av vår Julekalender på Julaften

 

Vi kjenner oss igjen i Fionas grunn, og håper at mange andre også finner viktigere og mer inspirerende grunner til å trene enn å ville se ut som en annen en man er. Men vi har alle hatt den følelsen, har vi ikke?

Vi hadde tre finalister i vår julekalender. Fiona er hovedvinneren og får en drømmedag på CERG, flyreise, hotellovernatting og restaurantbesøk.

De to andre får hvert sitt par med joggesko, og her er de i tilfeldig rekkefølge:

Bente Pedersen har sendt flere bilder og grunner til å trene. Her er ett av dem:

10831755_343767885806726_1757207479_n“Jeg trener for å være et godt forbilde for barna mine, og for å kunne dra på toppturer sammen med dem”
Bente Pedersen, finalist

 

10848387_1391336521159141_444426472_nHvorfor jeg trener? “Å se verden, farlige ting, for å komme nærmere, for å finne hverandre, for å føle. Det er meningen med livet. #lifemagazinemotto”
Robbie Mullins, finalist

 

Vi ønsker å takke alle som har deltatt i vår julekalender for gode og inspiering bilder og grunner til å trene, og håper at denne kalenderen har vært fin å følge for dere alle samme. Vi vil ønske dere alle en riktig God Jul og et Godt Nyttår og ser frem til å dele både vår egen og andres forskning på fysisk aktivitet i året som kommer også.

Her er noen av oss, inspirert av dere, etter vår siste trening før jul:

Siste trening før juleferien. Foto: Ragnhild Røsbjørgen

Used to exercise to look like Daisy Duke – but now our main winner of the Advent Calendar has another reason

10856841_10152975401287498_5758103577617328176_o“I used to exercise because I wanted to look like Daisy Duke (80’s TV program ‘Dukes of Hazard’) when she wore her red bikini. There was always an excuse why that didn’t happen. By looking around and seeing how limiting inactivity can make your life as you get older, I see that there are far more dire outcomes than looking fat in a bikini. I now exercise because I want to be able to participate in life fully for the rest of my life, with no regrets about missing out because I didn’t treat my body well enough when I should have”
Fiona Gunn, winner of our Advent Calendar Christmas Eve

We totally recognize our self in Fionas reason, and hope that many others also find more importand and inspiering reasons to exercise than looking like someone else. But we have all had that feeling, haven’t we?

We had three finalists in our Advent calander. Fiona is our main winner and gets a roundtrip to Trondheim and a day at CERG. The two other gets a pair of trainers:

Bente Pedersen has sent inseveral pictures and reasons to exercise. Here is one of them:

10831755_343767885806726_1757207479_n“I exercise to set a good example for my kids, and to be able to go hiking together with them”
Bente Pedersen, finalist

 

10848387_1391336521159141_444426472_n

“Why do I exercise? “To see the world, things dangerous to come to, to draw closer, to find eac hother, to feel. That is the purpose of life.” #lifemagazinemotto”
Robbie Mullins, finalist

We want to thank everyone that have participated i our Advent Calendar for their good and inspiering pictures and reasons to exercise, and hope that this calender has been nice to follow for all of you. We want to wish you all a Merry Christmas and a happy new year and are looking farward to sharing both our own and others research on physical activity in the year to come too.

Here are som of us, inspired of you, after our last workout before Christmas:

Siste trening før juleferien. Foto: Ragnhild Røsbjørgen

 

 

Exercise to refresh between work and home

10410223_10152865195400540_513405584889788119_n“I exercise to get refreshed between work and home, to experience natures different seasons, to continually improve and to stay healthy”
Ole Gunnar Tveit, winner December 23ed

Share your reason along with a picture under the hashtag #CERGxmas on Instagram to join in. If you have a private Instagram profile, you can upload your photo to our International Facebookpage.

Follow us on Instagram as CERG_ntnu, Twitter as CERG_ntnu and on our International Facebookpage

People from all over the world can participate and win. Read more about the prizes and the rules here!

Trener for å få en oppfriskning på tur hjem fra jobb

10410223_10152865195400540_513405584889788119_n“Jeg trener for å fp en oppfriskning på tur mellom jobb og hjemmet, for å oppleve naturens ulike årstider, for å kontinuerlig forbedre og å holde på helsa
Ole Gunnar Tveit, vinner 23. desember

Hvorfor trener du? Fortell oss og bli med i vår adventskalender!

Del din grunn til å trene sammen med et bilde under emneknaggen #CERGxmas på Instagram for å bli med. Om du har privat profil kan du i stedet laste opp bilder på vår Facebookside her!

Følg oss på Instagram CERG_ntnu, Twitter CERG_ntnu og Facebook!

Les mer om premiene og finn konkurransereglene her!

Trener for å holde sykdom i sjakk

Fjelltur. Foto: Privat“Vi er en noen damer som hver uke går i marka. Noen av oss går flere ganger pr uke, uansett vær. Vi går for å oppleve naturen, sosialt samvær og å holde sykdom i sjakk. Flere av oss har leddgikt og disse turene er vi avhengige av. Turene gir oss overskudd, bedre humør, naturopplevelser og bedre helse. Dette bildet er tatt ved Stordalsvarden i Bøfjorden i sommer. Vi kom opp etter en slitsom tur, men til toppen skulle vi! Herlig!”
Liv M Berg, vinner av vår julekalender 22. desember

Hvorfor trener du? Fortell oss og bli med i vår adventskalender!

Del din grunn til å trene sammen med et bilde under emneknaggen #CERGxmas på Instagram for å bli med. Om du har privat profil kan du i stedet laste opp bilder på vår Facebookside her!

Følg oss på Instagram CERG_ntnu, Twitter CERG_ntnu og Facebook!

Les mer om premiene og finn konkurransereglene her!

Exercise to keep disease at bay

Fjelltur. Foto: Privat“We are a few ladies who each week goes hiking. Some of us go several times per week, in every kind of weather. We go to experience nature, socialise and keeping disease at bay. Several of us have arthritis, and these hikes have become an addiction to function well. The hikes give us more energy, better mood, nature experiences and better health. This picture is taken at Stordalselva in Bøfjorden this summer. We came up after a tiring trip, but to we would not give up on reaching the top! Lovely!”
Liv M Berg, winner December 22nd

Why do you exercise? Share your reason along with a picture under the hashtag #CERGxmas on Instagram to join in. If you have a private Instagram profile, you can upload your photo to our International Facebookpage.

Follow us on Instagram as CERG_ntnu, Twitter as CERG_ntnu and on our International Facebookpage

People from all over the world can participate and win. Read more about the prizes and the rules here!

Fra håndballspiller til forskertalent

Dorthe Stensvold. Foto: Andrea Hegdahl TiltnesDorthe Stensvold skal finne ut hvilken effekt trening faktisk har på sykdomsforebygging og levetid.

– Veien har blitt litt til mens jeg har gått, sier post doktor ved CERG og leder av prosjektet Generasjon 100, Dorthe Stensvold (36).

Hun gløder når hun snakker om forskninga si, men at det var forsker hun skulle bli var ikke opplagt. Hun var aktiv håndballspiller med flere år på eliteserienivå. Da det var tid for utdannelse tok hun det hun var interessert i. Biologi og idrett. De to feltene møttes i humanfysiologien som hun ble veldig interessert i.

– Jeg tok vel egentlig med meg hobbyen min, idrett, til universitetet, sier hun.

Continue reading

Trener for å kunne spise masse sjokolade

10865010_922598811098793_641041179_n“Jeg trener for å holde meg selv og hunden min i form og for å være et godt forbilde for barna mine. Men jeg tror den viktigste grunnen til at jeg trener er for å kunne spise sjokolade. Masse sjokolade.”
@ingunnwp, vinner 21. desember

Hvorfor trener du? Fortell oss og bli med i vår adventskalender!

Del din grunn til å trene sammen med et bilde under emneknaggen #CERGxmas på Instagram for å bli med. Om du har privat profil kan du i stedet laste opp bilder på vår Facebookside her!

Følg oss på Instagram CERG_ntnu, Twitter CERG_ntnu og Facebook!

Les mer om premiene og finn konkurransereglene her!

– I exercise to be able to eat chocolate

10865010_922598811098793_641041179_n“I exercise to keep me and my dog fit and to set an example for my kids. But I think the most important reason is to be able to eat chocolate. A lot of chocolate.”
@ingunnwp, winner December 20th

Share your reason along with a picture under the hashtag #CERGxmas on Instagram to join in. If you have a private Instagram profile, you can upload your photo to our International Facebookpage.

Follow us on Instagram as CERG_ntnu, Twitter as CERG_ntnu and on our International Facebookpage

People from all over the world can participate and win. Read more about the prizes and the rules here!