Månedsbrev Generasjon 100 Oktober 2016

Månedens deltaker: liv-a-norum

Navn: Liv Astrid Norum

Alder: 80

Gruppe: Kontrollgruppe

Interesser: Sang. Jeg synger i kor, kirkekoret.

Jobbet med tidligere: Jeg jobbet i televerket, det som i dag er Telenor, i 40 år. Der hadde jeg mange forskjellige oppgaver. Continue reading

Want to be more active? Get yourself some healthy competition!

Phd candidate Nina ZiskoA recently published study investigated if support or competition of online social networks increased physical activity participation. The researchers recruited 800 participants to an exercise program that lasted 11 weeks. Study participants were free to attend weekly exercise classes. In addition, through a website especially designed for this study, the participants were provided fitness mentoring as well as nutritional advice. Those participants who logged in the most exercise sessions at the end of the training period were awarded prizes.

Continue reading

Is There Still Potential Value of Physical Activity Monitoring?

Javaid Nauman

Javaid Nauman

In the September 20, 2016 issue of JAMA Jakcic et al. report that “devices for physical activity  monitoring and feedback may not offer an advantage over standard behavioural weight loss approaches”. However, there are several important study limitations that should be considered when interpreting these thought-provoking and interesting results.

The study included 471 men and women aged 18 to 35 years whose BMI ranged from 25 to less than 40. They were placed on low calorie diet and prescribed increase in physical activity level in addition to group counselling. The authors traced weight loss of the participants in intervals of 6 months for 2 years. The researchers found that the weight loss in the standard group was 2.5 kg higher than the weight loss in the group with a wearable device (enhanced group). Both groups, however, improved their body composition, fitness, physical activity and diet to the same extent.

Both the enhanced and the standard group in the study seemed to be meeting the physical activity guidelines even before the start of the intervention with a relatively low baseline fitness. Both groups increased the moderate to vigorous physical activity bouts over the course of the intervention.  However,  moderate to vigorous physical activity advice given to study participants was not defined in the study. How did the study participants know that they were exercising at moderate to vigorous physical activity intensity and was the definition of moderate to vigorous physical activity different for those receiving the device versus those in the standard group?  Thus, the observed differences in the amount of time spent in moderate to vigorous physical activity bouts across the two groups could be attributed to a different definition of moderate to vigorous physical activity.

Carl "Chip" Lavie MD, FACC Medical Director, Cardiac Rehabilitation and Prevention Director, Exercise Laboratories John Ochsner Heart and Vascular Institute Professor of Medicine Ochsner Clinical School-UQ School of Medicine Editor-in-Chief, Progress in Cardiovascular Diseases

Carl Lavie

Furthermore, the enhanced group seemed to manage to keep their daily caloric intake lower compared to the standard group at 18 and 24 months, indicating device effectiveness in calorie tracking.  Furthermore, the self-reported food intake could have resulted in over-estimation of the energy ingested by the standard group.

In another very interesting article published recently, Pontzer et al. advocate a constrained total energy expenditure model in which the “total energy expenditure increases with physical activity at low activity levels but plateaus at higher activity levels as the body adapts to maintain total energy expenditure within a narrow range”. Consequently, considering such a model, physical activity energy expenditure becomes secondary to caloric intake when it comes to weight loss. In other words, diet is more important for weight loss than physical activity.

Phd candidate Nina Zisko

Nina Zisko

Therefore, as long as we do not have most accurate information on total daily energy expenditure as well as physical activity-related energy expenditure and caloric intake, it is not fair to conclude that wearables may not offer an advantage in weight loss regimens over standard treatment. Nevertheless, this interesting study shows that behavioral programs are an effective tool for weight loss. Finally considering the amount of weight lost by both groups, both weight loss regimens could be deemed successful compared to what is really standard care.

ulrik-wisloff

Ulrik Wisløff

Javaid Nauman, researcher at CERG, Chip Lavie, director of cardiac rehabilitation and preventive cardiology at the John Ochsner Heart and Vascular Institute in New Orleans, Nina Zisko, PhD student at CERG and Ulrik Wisløff, head of CERG.

 

Dette er fremtidens måte å følge opp pasienter

Atefe Tari. Foto: BERRE ASI helgens utgave av Aftenposten kunne vi lese om bruk av ny teknologi for fastleger som skal bruke aktivitet som medisin.

I fremtiden kan turen til fastlegen være litt annerledes enn hva den er i dag. Se for deg at du drar til fastlegen med kraftige rygg-og nakkesmerter og i stedet for å få utlevert en resept blir du blir møtt med spørsmål om når du sist gikk deg en tur eller tok en treningsøkt.

De helsemessige fordelene ved fysisk aktivitet er ubestridelige, og det er betydelige vitenskapelige holdepunkter for at inaktivitet er en viktig årsak til død og uførhet over hele verden. Regelmessig fysisk aktivitet er vist å være en veletablert forebyggende strategi mot minst 26 kroniske sykdommer. Hvis den andelen av den norske befolkningen som ikke oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet fra Helsedirektoratet i dag hadde gått over til å gjøre det, ville den årlige velferdsgevinsten utgjøre cirka 239 milliarder kroner.

Dessverre vet vi at folk tror de er mer aktive enn hva de egentlig er, og at mange overdriver når de rapporterer aktivitetsnivå. Studier har vist at så få som 20-30% faktisk følger de gitte anbefalingene som er på minst 30 minutter aktivitet om dagen for voksne.

Exercise is Medicine (EIM) er et globalt helseinitiativ som jobber for å fremme aktivitet som medisin blant helsepersonell. Mona Kjeldsberg sitter i styret i EIM i tillegg til å være fastlege og forsker ved Universitetet i Oslo og Olympiatoppen. Hun understreker at aktivitet som medisin er aktuelt for alle sykdommer, med unntak av pasienter som er nyopererte, har uavklarte hjerteproblemer eller infeksjon med feber.

Nylig ga Gjensidigestiftelsen 4,7 millioner kroner i støtte til EIM for blant annet å utvikle oppfølgingssystemer for fysisk aktivitet som skal kunne fungere med legens elektroniske journal-og oppfølgingssystem. Dette vil kunne føre til at bruk av aktivitetsmåler kan bli et viktig verktøy for oppfølging av pasienter i fremtiden.

Et av prosjektene som EIM har fått støtte til, er utviklingen av en applikasjon som skal være kompatibel med alle journalsystemer. Leder for EIM Norge, Terje Halvorsen, beskriver det slik at pasienten kan legge inn informasjon om sin aktivitet enten på mobil, nettbrett, hjemme eller på legekontoret – og dermed får legen aktivitetstallene opp på sin skjerm. Det pasienten har lagt inn vil blinke henholdsvis rødt, gult og grønt i forhold til hvilke mål som er satt for pasienten.

Den Norske Legeforening er forkjempere for mer fysisk aktivitet, og positive til bruk av aktivitetsmålere. I følge lege og president i Den Norske Legeforening, Marit Hermansen, kan aktivitetsmålere for noen være et nyttig verktøy for mer bevegelse og bedre helse. Hun tror at målerne kan motivere pasienter til å strekke seg lenger ved å gi de et objektivt svar på hvor aktiv man er. Studier har vist at slike tiltak som er veldig konkrete for pasienten, som for eksempel bruk av skrittellere, kan føre til 20% økning i aktivitetsnivå.

Ved CERG har vi utviklet PAI som sier noe om hvor fysisk aktiv man trenger å være for å oppnå beskyttelse mot hjerte- og karsykdom. Dette har potensiale til å bli et nyttig verktøy for helsepersonell og pasienter å kontrollere og motivere til at man faktisk gjennomfører den mengde fysisk aktivitet som skal til. Les mer om PAI her.

Link til artikkelen i Aftenposten (for abonnenter).

Atefe Tari, stipendiat ved CERG

 

The future of patient follow-up

Atefe Tari. Foto: BERRE ASIn this weekend’s Aftenposten (Norwegian newspaper), there was an article on the use of new technology for general practitioners in order to make use of exercise as medicine in their practice.

In the future, your trip to the general practitioner might be somewhat different from how it is today. Picture seeing your doctor with pains in your neck and back, and instead of getting a prescription, you are asked when you last went for a walk or did a training session.

Continue reading

Kan man sitte med god samvittighet?

 

img_5512Inaktivitet er av mange utropt som den nye folkesykdommen, og tiltak for å få folk til å bevege seg mer og sitte mindre er mer aktuell enn noen gang. Det har de siste årene kommet mange initiativer som skal få oss til å bevege oss mer, blant annet smartklokker som forteller oss når vi har sittet for lenge, og automatisk lysslukking som skal få folk opp av stolen og slå på lyset igjen. De negative helseeffektene av for mye sittetid er etter hvert godt dokumentert og innebærer økt risiko for overvekt, hjerte og karsykdommer og tidlig død. En stor prospektiv studie fra Australia viste tydelig at lang sittetid økte risikoen for tidlig død, uavhengig av kjønn, alder, og kroppssammensetning. Det interessante var at lang sittetid og lavt aktivitetsnivå så ut til å økt risiko for tidlig død uavhengig av hverandre. Altså kunne man ikke kompensere for lang sittetid med bare være mer fysisk aktiv.

Continue reading

Bruk av beta-2 agonister (astmamedisin) – hva handler Sundby saken egentlig om?

Vegard Malmo. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes / NTNU

Dopingsakene til Johaug og Sundby har blitt belyst fra de fleste vinkler. Siste nytt er en uttalelse fra landslagssjef Løfshus om at utøvere ikke har gjennomgått anti-doping opplæring. I samme intervju uttaler han at sakene er veldig forskjellige. «For Martins del handlet det om en lovlig og nødvendig medisin som han har brukt i mange år. Therese har testet positivt på et forbudt stoff». Er det så enkelt som dette, at Sundby er et offer for et uklart regelverk som rammer astmasyke utøvere, der skiforbundet og støtteapparatet ikke hadde noe å lære, og at Johaug og Fredrik S. Bendiksen (som kjøpte salven) er de eneste som har gjort noe galt?
Continue reading