Nytten av fysisk aktivitet er like stor som helsegevinsten av å ikke røyke

“Hvis interessen for treningsforskning var like stor som interessen for forskning på medisin de siste ti årene, ville holdningene til fysisk aktivitet vært annerledes. Vi tror trening i mange tilfeller har samme effekt som medikamentell behandling for lengre liv, men vi mangler studier som bekrefter dette”, sier vår professor i hjertemedisin og klinikksjef for Klinikk for Hjertemedisin ved St. Olavs Hospital Rune Wiseth til Adresseavisen i dag.

Dette skriver han også i lederartiklen i siste utgave av Tidsskrift for den norske legeforening som kom ut i dag.

Både Wiseth og leder av vårt store forskningsprosjekt  Generasjon 100 , Dorthe Stensvold, er intervjuet i Adresseavisen og Dagbladet i dag i forbindelse med en studie fra Norges idrettshøgskole og Oslo universitetssykehus hvor de har sett på sammenheng mellom fysisk aktivitet, røyking og tidlig død hos menn som har deltatt i Oslo-undersøkelsen.

Studien publiseres i dag i Tidsskrift for Den norske legeforening og viser at det alltid lønner seg å være fysisk aktiv, og at man trolig lever lenger jo mer fysisk aktiv man er.  Aktivitet med lett til høy intensitet i 30 minutter seks dager i uka øker sjansen for å bli 85 år med 60-70 prosent, viser studien.

I studien har Ingar Holme og Sigmund A. Anderssen har brukt data fra Oslo-undersøkelsen  hvor 5738 menn ble inkludert i 1972 og 73 og testet på nytt i 2000. De som fremdeles levde ble fulgt i 12 år til.

Les studien her!

Are you fitter than a lab rat?

Kondistesting under Ungdommens forskernatt 2014.Les dette innlegget på norsk her!

That wast the question we asked high school students during Researcher’s Night at the Science building, Gløshaugen at NTNU last Friday. This is an event held during the Science Days, an annual festival where various research institutes are invited to showcase their work. Before the weekend, hundreds of high school students attended this event to meet researchers at various stands. There was everything from flying drones to the three of us from CERG with a stationary bike and equipment for measuring maximal oxygen uptake (VO2max). Continue reading

Er du sprekere enn ei labrotte?

Kondistesting under Ungdommens forskernatt 2014.Read this post in English here!

Det var spørsmålet våre stipendiater stilte videregåendeelever under ungdommens forskernatt på realfagsbygget, Gløshaugen sist fredag. Dette er et arrangement under forskningsdagene, en årlig festival hvor forskjellige forskningsinstitusjoner er invitert til å vise fram sitt arbeid. Før helga samlet hundrevis av videregåendeelever seg på realfagsbygget for å besøke forskere fra NTNU på ulike stands. Her var d et alt fra flyvende droner til tre stykker fra CERG med en treningssykkel og utstyr for å måle oksygenopptak.

Continue reading

Taking 4×4 intervaltraining to Japan

invasive cardiologist MD,Ph.D. Shigenori Ito from Nagoya City East Medical Center visiting CERG.Les dette innlegget på norsk her!

Last week we had the pleasure of having invasive cardiologist MD,Ph.D. Shigenori Ito from Nagoya City East Medical Center as a guest in our research group for three days. Dr. Ito was interested in how to perform high intensity interval training (HIT) in cardiac patients and wanted to see practical demonstrations of this.

Continue reading

Tar 4×4 til Japan

invasive cardiologist MD,Ph.D. Shigenori Ito from Nagoya City East Medical Center visiting CERG.Read this post in English here!

I forrige uke hadde vi gleden av å ha invasiv kardiolog MD, Ph.D. Shigenori Ito fra Nagoya City East Medical Center som gjest i vår forskningsgruppe i tre dager. Dr. Ito var interessert i hvordan vi utfører høy intensitets intervalltrening (HIT) for hjertepasienter og ønsket å se praktiske eksempler på dette.

Continue reading

Current physical activity guidelines are insufficient to mitigate long-term weight gain

overvektLes om denne studien på norsk her!

Researchers in our group have found that current physical activity guidelines for health are insufficient to mitigate long-term weight gain. The study was published in British Journal of Sports Medicine, and are based on data from The HUNT study i Norway.

The current guidelines for physical activity for health benefits say that all adults should do moderate-intensity activity a minimum of 150 minutes, or vigorous-intensity activity for 60 minutes or more, each week. But do this level of physical activity prevent long-term weight gain?

Continue reading

Keeping it up! Do people continue to exercise after discharge from cardiac rehabilitation?

Kondisjonstrening (Illustrasjonsfoto: Geir Mogen)Les dette innlegget på norsk her!

It has been shown that a rehabilitation program that includes exercise training reduces mortality in subjects with coronary heart disease. To have a high cardiorespiratory fitness, that is a high maximum oxygen uptake (VO2max), is strongly predicting survival in these subjects – as well as in the rest of us.1 Therefore, it is smart to find out how to increase the VO2max effectively by exercise training.

In CERG, we have done several studies showing that high intensity interval training (HIT) give larger improvements in VO2max compared to moderate continuous exercise.2,3 Our training studies typically last for three or four months, with a lot of supervision and good patient compliance. But is HIT something people can do on a regular basis during the rest of their life?

Continue reading