Twitter and Heart Disease

twitter-bird-white-on-blueAre you on Twitter? Do you frequently curse or make use of inappropriate language on Twitter? If your answer is YES, be aware that, according to a newly published scientific article, you are more susceptible to die of a heart disease.

If that’s true or not we don’t really know. But let’s go through the facts already known by the scientific community, as well as through the some important details of this specific investigation before we make any statement about it.

Continue reading

Run for fun

K. G. Jebsen TREC - Senter for tromboseforskningGjesteblogg:  K.G. Jebsen TREC – Senter for tromboseforskning ved UiT Norges Arktiske universitet er et av de andre medisinske forskningssentrene til Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. De trener sammen hver uke og har skrevet om hvorfor:

Vi er K.G. Jebsen TREC – senter for tromboseforskning og befinner oss på UiT – Norges Arktiske Universitet. Vi forsker på venøs blodpropp, det vil si blodpropp som dannes i blodårene som fører blodet tilbake til hjertet. Vi er en stor forskningsgruppe fordelt på to enheter på universitetssiden, klinisk epidemiologi og laboratoriet for basalforskning, i tillegg til Hematologisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Når vi i hverdagen er spredt på ulike bygg er det ekstra viktig å styrke samholdet og fellesskapet i gruppa.

Én av tankene er at vi gjennom en ukentlig fellestrening, TRECxercise, skaper et bedre arbeidsmiljø i gruppa.

Les K. G. Jebsen TREC – Senter for tromboseforskning sin egen blogg her!

Continue reading

Where did I find the motivation to exercise?

Sognefjellshytta 4 juni 2012 46As an Italian who has moved to northern Europe, I have been impressed by quite a few things. For instance, I have seen that surprisingly the use of an umbrella is not so popular despite rain and snow are daily experiences. In the winter it can be dark both when you go to and come back from work, which gives you the strangest feeling that that day the sun has forgotten to rise. And in those rare sunny days, whatever activity people are doing seems to lose its importance because people simply rush outdoors to enjoy the sunlight (not the heat, because that does not necessarily come along with a sunny day).

However, I have to say that the most impressive thing I have seen in both Sweden and Norway is the people exercising outdoors no matter the rain, the snow, the wind, the cold or the dark. Come on, seriously! How is it possible to run outside in these conditions?

Continue reading

Hvordan finne motivasjon til å trene?

Foto: Geir OlsenSom italiener har jeg blitt imponert av ganske mange ting etter at jeg flyttet til Nor-Europa. For eksempel har jeg blitt overrasket over at bruk av paraply er ikke populær til tross for regn og snø er dagligdags. Om vinteren kan det være mørkt både når du går til, og kommer tilbake fra jobb, noe som gir deg den rareste følelsen av at sola glemte å stige den dagen. Og på de sjeldne soldagene, ser det ut til at alt annen mister mening og at folk slipper det de har i hendene for å komme seg ut å nyte sollyset (ikke varmen, for den kommer ikke nødvendigvis sammen med sola). Men jeg må si at det mest imponerende jeg har sett i både Sverige og Norge er det folk trener utendørs uansett regn, snø, vind, kulde eller mørke. Kom igjen, seriøst! Hvordan er det mulig å trene utenfor i disse forholdene?

Continue reading

Eat more avocados!

AvocadoLes dette innlegget på norsk her!
People always say that vegetables are good for you, but did you know that avocados might lower your risk of cardiovascular disease? This delicious vegetable used in salads, power-smoothies, guacamole and more was recently under the scope by American and Australian scientists due to its high content of monounsaturated fatty acids.

The study published in the Journal of American Heart Association investigated whether inclusion of one avocado per day as part of a moderate-fat, cholesterol-lowering diet had any effect on overweight patient’s lipid-profile, compared to a low-fat diet and a moderate-fat diet without avocados. The study participants underwent controlled feeding, which means that every nutrient that was eaten for five weeks had to be registered by the scientists.

Continue reading

Spis mer avokado

Avocado
Folk sier alltid at grønnsaker er bra for deg, men visste du at avokado kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom? Denne deilige grønnsaken brukes i salater, power-smoothies, guacamole og mer ble nylig sett nærmere på av amerikanske og australske forskere på grunn av sitt høye innhold av enumettede fettsyrer.Studien er publisert i Journal of American Heart Association og det ble undersøkt om å spise en avocado hver dag som en del av et kosthold med moderat fettinnhold hadde noen effekt på overvekt og pasienters lipidprofil, sammenlignet med en diett med lite fettinntak og en diett med moderat fettinntak, men uten avokado. Deltagernes kosthold ble kontrollert i fem uker, og alle næringsstoffer de spiste måtte registreres av forskerne. Continue reading

Første uke av en ny start

"Min første selfie sammen med kona som støtter opp 100%"

“Min første selfie sammen med kona som støtter opp 100%”

Gjesteblogg: Günther Voigt tester treningsopplegget i boka “En ny start” og vil dele sine erfaringer her på bloggen.

Da var jeg i gang med å følge boka til Berit Nordstrand og Ulrik Wisløff. Startet med å slutte å spise godteri og mat etter kl 2000 om kvelden. Spiser da mursteinsbrød og vanlig pålegg. Ift boka skal jeg drikke vann i mengder. Dette var da en utfordring for en som bare har tatt et glass vann i ny og ne.

Les Günthers første innlegg her: En spøk blir til virkelighet – Følg Günthers ferd opp av sofaen

Fikk egen flaske i hjemmet og i gang med å følge planene. Videre var det å komme i aktivitet. Dette er vanskelig for en som skal begynne rolig og ikke gape over for mye. Dette henger igjen fra den tiden man var aktiv og sto på. Men startet med en 5 km tur til fots med kona. Fikk jo pratet også det var jo hyggelig å ta en spasertur med den man er glad i og samtidig få trim. Videre valgte jeg å gå fra Trondheim Spektrum inn til byen for en avtale der. Og ikke å kjøre. Dette fungerte godt. Sliter litt med omstillingsfasen på kosthold. Følger ikke boka helt men tar med gode ideer fra den.

Første uke gjennomført med fortsatt god motivasjon og iver til å komme i bedre helse.

Günther Voigt

Andre innlegg om “En ny start”:

Berit Nordstrand etter å ha vært gjennom treningsprogrammet: – Jeg ble overrasket over hvor stor effekt liten innsats kan ha

Ulrik Wisløff skriver om boka: En bok om effektiv trening og smart kosthold – ”En ny start”

– Jeg ble overrasket over hvor stor effekt liten innsats kan ha

Berit Nordstrand.Det sier Berit Nordstrand etter å ha prøvd treningsopplegget i boka “En Ny Start”, som hun har skrevet sammen med CERGs sjef, professor Ulrik Wisløff. I boka har de to beskrevet et opplegg over 12 uker med oppskrifter på effektiv trening og smart kosthold som styrker treningseffekten. Nordstrand har hatt ansvar for kostholdet og Wisløff for treningsprogrammet.

– Jeg hater å jogge, og så på dette treningsprogrammet som en stor utfordring, sier hun.

Continue reading

Spennende fotballkamper øker risikoen for hjertetrøbbel – i TV-stolen

Shunsuke Nakamura taking a free kick, during Japan's world cup qualifier against Bahrain on June 22, 2008. Photo: neier. Picture shared under the licence CC BY-SA 3.0http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Med jevne mellomrom hører vi fra media om fotballspillere som pådrar seg hjertetrøbbel under fotballkamper, men bare det å se spennende kamper på TV kan kanskje vise seg å være en vel så stor «risikosport». Under VM i fotball som ble arrangert i Tyskland i 2006, studerte tyske forskere forekomsten av akutte hjertekomplikasjoner i München-området for å fastslå om forekomsten av slike hendelser ble økt på de dagene da det tyske laget spilte en av sine VM-kamper (Wilbert-Lampen og kolleger, N Engl J Med 2008 358: 475–483). Forekomst av hjerteinfarkt, rytmeforstyrrelser, hjertestans eller utslag av implanterte hjertestartere ble undersøkt.

Continue reading

Exciting football matches increases the risk of heart trouble – in the TV chair

Shunsuke Nakamura taking a free kick, during Japan's world cup qualifier against Bahrain on June 22, 2008. Photo: neier. Picture shared under the licence CC BY-SA 3.0http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/Les dette innlegget på norske her!
Periodically we hear from the media about footballers who incur heart complications during soccer matches, but watching exciting matches on TV may prove to be just as risky a “sport”. During the football World Cup which was held in Germany in 2006, German scientists studied the incidence of acute cardiac complications in the Munich area to determine whether the incidence of such events was increased in the days when the German team played one of their World Cup matches. Incidences of myocardial infarction, arrhythmias, cardiac arrest or activation of implanted defibrillators were examined.

Continue reading