Complete 7-week fitness program

Are you looking to get fit for the swimsuit season but unsure where to start? We’ve consolidated the recent 7-week fitness program into a cohesive whole on our website, so you can catch up on anything you might have missed. It’s a quite flexible program, and you can easily adapt it to another activity if you don’t enjoy running. Moreover, it’s important to remember that even if you miss a day every now and then, all is not lost – just get back out there again!

To get you inspired for intervals, check out this nice video from the New York Times:

P.S. Treningsprogrammet ligger også ute i full lengde på norsk. 🙂

Trening for bedre ionebalanse i hjertet

Hvis noen sier at kalsium er viktig for kroppen tenker man gjerne først på knokler og tenner. Vi har jo alle hørt at det er viktig at både unge og gamle får i seg nok kalsium, f.eks. ved å drikke melk – så barnas kropp vokser som den skal, og eldre unngår benskjørhet. Men visste du at kalsium også er avgjørende i hjertet? I hjerteceller er kalsiumhåndteringen veldig viktig, og fungerer den ikke som den skal kan det oppstå dødelige hjerterytmeforstyrrelser.

Hjertet pumper blod til kroppen ved at hjertemuskelcellene trekker seg sammen i takt. Hver sammentrekning er resultatet av et utslipp av kalsiumioner i cellene, og mellom hvert slag fjernes ionene mens hjertet lader opp til det neste slaget. Enkelt sagt vil et stort kalsiumutslipp føre til en kraftig sammentrekning, mens et lite kalsiumutslipp fører til en svak sammentrekning. Likeledes vil rask fjerning av kalsium føre til hurtig avslapning og treig fjerning av kalsium føre til sakte avslapning.

En forstyrret kalsiumhåndtering – f.eks. utslipp av kalsium mellom hjerteslagene når hjertet burde slappe av – kan både føre til dårlig pumpefunksjon og dødelige hjerterytmeforstyrrelser. Slike arrytmier er ansvarlig for omtrent 50 % av dødsfallene hos hjertesyke. Hjertesvikt er endepunktet for hjertesykdommer, og det er estimert at omtrent 10 millioner mennesker har hjertesvikt i Europa.

Continue reading

CERG at the 2012 ACSM

CERG will have a strong presence at this year’s ACSM, so if you’re going to be in San Francisco for the annual meeting next week, be sure to stop by! 🙂

Wednesday 30 May:

Thursday 31 May:

Friday 1 June:

Saturday 2 June:

For more information about the presenters and the program, visit the Congress on Exercise is Medicine website.

1 av 3 har høyt blodtrykk sier WHO

Forrige uke kom Verdens Helseorganisasjon (WHO) sin helserapport for 2012, og denne viser at 1 av 3 voksne har høyt blodtrykk, en tilstand som fører til omtrent halvparten av alle verdens dødsfall fra slag og hjerteproblemer. Rapporten viser også at 1 av 10 har diabetes, og antall overvektige var det dobbelte i 2008 sammenlignet med 1980 i alle verdensdeler. I dag fører ikke-smittsomme sykdommer til to tredjedeler av verdens dødsfall, og derfor arbeider WHO med et globalt rammeverk for å overse, forebygge og behandle disse sykdommene.

For første gang tar den årlige helserapporten med informasjon om prosentandeler av menn og kvinner med høyt blodtrykk og forhøyet blodsukkernivå fra 194 land. Blant annet viser tallene at forbedret diagnostisering og behandling har redusert antall dødsfall fra hjerte-karsykdom i høyinntektsland. Likevel er organisasjonen bekymret for innbyggerne i de landene som ikke har satt i gang forebyggende tiltak, og hvor folk flest ikke vet at disse tilstandene knyttes til høy risiko for sykdom eller død fra hjerte-karsykdom.

«Denne rapporten tilføyer ytterligere bevis for at tilstandene som fører til hjertesykdom og andre kroniske sykdommer øker dramatisk, spesielt i land med lav eller gjennomsnittlig inntekt,» sier Dr. Margaret Chan, generaldirektør for WHO. «I noen afrikanske land har så mange som halvparten av den voksne befolkningen høyt blodtrykk,» forklarer Chan, og understreker at WHO ønsker å synliggjøre den økende forekomsten av ikke-smittsomme sykdommer i verden.

Continue reading

High blood pressure affects 1 in 3 says WHO

Last week the World Health Organization (WHO) released its annual report on health statistics, World health statistics 2012, which showed that 1 in 3 adults suffers from hypertension, a condition that causes about half of all deaths from stroke and heart problems worldwide. The report also said that 1 in 10 has diabetes, and obesity doubled between 1980 and 2008 in all parts of the world. Non-communicable diseases are currently responsible for two thirds of all deaths in the world, so WHO is working on a framework to monitor, prevent and control these diseases.

For the very first time the annual report included information from 194 countries on the percentage of men and women with raised blood pressure and blood glucose levels. It reveals, among other things, that improved diagnosis and treatment have contributed significantly to a reduction in deaths from cardiovascular disease in high-income countries. Nevertheless, the organization is concerned about the countries where preventive measures have not been implemented, and where most people are unaware that these conditions carry a high risk of disability or death from cardiovascular disease.

“This report is further evidence of the dramatic increase in the conditions that trigger heart disease and other chronic illnesses, particularly in low- and middle-income countries,” said WHO Director-General Dr. Margaret Chan. “In some African countries, as much as half the adult population has high blood pressure,” Chan explained, highlighting that the WHO wants to draw attention to the growing impact of non-communicable diseases.

Continue reading

Determinants of aerobic fitness: from elite athlete to chronic CVD

As part of her doctoral defense, CERG researcher Guri Kaurstad held a lecture today outlining the various factors responsible for determining maximal oxygen uptake (VO2max) and aerobic fitness. She additionally compared elite athletes to sedentary healthy individuals and chronic heart failure patients to identify any differences in limitations between these populations. She concluded that the three most important determinants of aerobic fitness are VO2max, lactate threshold and work economy – however the relative importance of each of these depends on the type, intensity and duration of the activity.

Powering a body is a complex process. You need oxygen from the air, and it has to travel efficiently from the lungs to the muscles through the alveoli and bloodstream, finally ending up in the mitochondria – the cell’s powerhouses. VO2max is determined by oxygen supply and demand. Thus it matters for aerobic fitness since it sets the upper limit for oxygen utilization.

But VO2max is just once piece of the puzzle. Lactate threshold is based on the oxidative capacity of the muscles, and can increase without necessarily being accompanied by an increase in VO2max. Since the lactate threshold determines what percentage of VO2max can be maintained for prolonged periods, it too has an important influence on aerobic fitness. One might imagine two individuals with an equally high VO2max, but differing LTs – they would start out equally strong, but over time, the one with the lower LT would fall behind from being unable to sustain the same intensity.

Work economy is the third major determinant of aerobic fitness. It is a measure of the oxygen cost for a given aerobic workload – essentially how much “bang for your buck,” when it comes to the oxygen needed for a given power output. Again, if you imagine two individuals with an equally high VO2max, the one with the more efficient work economy will fare better by putting the same amount of “resources” to greater use.

Unsurprisingly, elite athletes take an interest in what limits their aerobic fitness. Once you identify the limiting step – or so the argument goes – you can figure out a way to improve it, and thereby maximize your fitness with targeted training. For untrained healthy individuals and chronic cardiovascular disease patients, the need to know the limiting step to one’s fitness may initially seem less important. However, as research ties aerobic fitness to longevity and future health outcomes, the question is becoming increasingly pertinent for everyone.

Written by Hanna Sofie Ellingsen at CERG.

Livsstil tilpasset ditt DNA

Rolig joggetur eller sprint-intervall? Middelhavsdiett eller lavkarbo? Hvilken type trening passer best for min kropp? Vil trening hjelpe meg ned i vekt? Hvilken type kosthold passer best for meg? Dette er noen av spørsmålene som de nye DNA-testene på markedet kan gi deg en indikasjon på.

Nye studier viser nemlig at variasjoner i ditt arvemateriale kan påvirke hvilke treningsprogrammer som er mest gunstig for deg, hvilket kosthold som hjelper deg å holde vekten, og hvilke konkrete fordeler du kan forvente deg å oppnå ved trening.

Hvilken type trening passer for meg?
Idrettsprestasjoner kan påvirkes av en rekke faktorer, hvorav noen er genetisk. Gener avgjør mellom 20-80 % av variasjonen i egenskaper som oksygenopptak, hjerteytelse, og muskelfibersammensetning. Hittil har mer enn 150 gener blitt knyttet til ulike aspekter ved fysisk prestasjon.

En av de tydeligste sammenhengene er sett med et gen som kalles ACTN3. Dette genet finnes i raske muskelfibre, og er viktig i idretter som sprint og vektløfting. Hele 18 prosent av oss europeere har arvet to utgaver av ACTN3 (en fra mor og en fra far) som ikke fungerer helt som det skal. Selv om disse «defekte» genene ikke medfører noen helsemessige effekter, så kan den bidra til å bestemme hvorvidt du er en sprinter eller en maraton-løper. Studier viser at sprintere i verdenseliten nesten utelukkende har minst en utgave av genet som virker som det skal. Derimot ser det ut til at eliteutøvere i utholdenhetsidretter som for eksempel maraton ofte har to utgaver av det «defekte» genet.

Teoretisk sett kan man derfor si at en DNA-analyse vil kunne indikere om musklene dine passer best til eksplosive aktiviteter som sprint og styrkeløft, eller om musklene trives best med aktiviteter som krever utholdenhet, for eksempel en lang og rolig joggetur. Studier av for eksempel fotballspillere tyder på at de ofte har minst en utgave av genet som virker som det skal, og som favoriserer eksplosive idretter.

Continue reading