Is it worth carrying a bottle of beetroot juice in high altitude?

Beet_juice-01Les dette innlegget på norsk her!

In the cartoon Popeye the sailor man became super-strong after eating spinach. Is it just fiction or is it a scientific explanation behind it?

Continue reading

Er det verdt å bære en flaske rødbetjus opp i høyden?

Beetroot juice. By  Saaleha Bamjee https://www.flickr.com/photos/saaleha/7403823962/  CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/Read this post in English her!

Skippern blir supersterk av å spise spinat. Er det bare fiksjon eller finnes det en vitenskapelig forklaring bak?

Continue reading

Has the Norwegian food industry caused heart attacks for a whole generation?

robot-hjerteLes dette blogginnlegget på norsk her!
We are now on our way out of the most severe epidemic in the Western world’s modern history – the heart attack epidemic. At the start of the 1900’s, heart disease was relatively rare, but from before World War II until the 1970’s there was a marked increase of deaths due to heart disease. In the 70’s every fourth Norwegian man died of heart disease before the age of 75. From  the 70’s on, the incidence gradually declined and around year 2000 we were roughly back at the same incidence rate as before World War II. What was it that caused this huge increase in heart disease and why have the incidence rates been on the decrease again during the last 30 years?

  Continue reading

Har norsk næringsmiddelindustri gitt en hel generasjon hjerteinfarkt?

robot-hjerteRead this blog post in English here!

Vi er nå på vei ut av den mest alvorlige epidemien i den vestlige verdens moderne historie – hjerteinfarktepidemien. På starten av 1900-tallet var hjertesykdom en relativt sjelden sykdom, men fra før andre verdenskrig og frem til 1970-tallet var det en mangedobling av dødsfall grunnet hjertesykdom. På 70-tallet døde hver fjerde norske mann av hjertesykdom før fylte 75 år. Etter 70-tallet har forekomsten gradvis avtatt og rundt år 2000 var forekomsten tilbake omtrent der den var før andre verdenskrig. Hva var det som forårsaket denne voldsomme epidemien og hvorfor har forekomsten gått så mye ned igjen de siste 30 årene?

Continue reading

Why is it so hard to lose weight only with exercise?

Les denne bloggposten på norsk her!

joggeturSummer is almost over, and many people are trying to find the motivation to exercise more and get a healthier lifestyle. If the motivation to start exercising again after summer is to lose weight, the risk is big for you to be disappointed. Let’s just say it out loud: you will not lose weight only by exercising. To be more specific, you need to exercise MUCH if you are going to train your weight away.

Continue reading

Hvorfor er det så vanskelig å gå ned i vekt med bare trening?

Read this blog post in English here!

joggeturDa er sommeren snart over, og for mange innebærer det å finne fram motivasjonen til mer trening og en sunnere livstil. Dersom motivasjonen for å begynne å trene igjen etter sommeren er å gå ned i vekt, er sannsynligheten for at du blir skuffet stor. La oss si det først som sist: du går ikke ned i vekt med bare trening. Eller for å være mer spesifikk, du må trene MYE og LENGE dersom du skal trene deg ned i vekt.

Continue reading